Najlepsza kancelaria adwokacka

Ściągnięcie zaległych zobowiązań może okazać się niemożliwe w przypadku, gdy dany podmiot gospodarczy, który był stroną transakcji, ogłosił upadłość. W takiej sytuacji należy jak najszybciej zgłosić swoje roszczenie syndykowi. Co do zasady wierzyciel ma na to pół roku. W innym wypadku uzyskanie zaległej sumy możliwe jest jedynie w drodze powództwa cywilnego. Wtedy konieczne jest toczenie długotrwałej batalii sądowej, która w dodatku może zakończyć się porażką. Zdecydowanie lepiej jest zlecić to zadanie profesjonalnej placówce. Kancelaria adwokacka w bardzo szybkim czasie uzyska należność. Przede wszystkim odpowiednie wnioski wraz z pismem inicjującym postępowanie zostaną złożone możliwie jak najszybciej. Wszelkie materiały dowodowe, które mają znaczenie dla toku czynności, zostaną zabezpieczone i przesłane do sądu. Tym samym droga formalna, która musi zostać wyczerpana przed wydaniem rozstrzygnięcia, zostanie znacząco skrócona. Sprawi to, że sąd będzie mógł wydać wyrok już na pierwszej rozprawie głównej.