Kancelaria adwokacka w sprawach gospodarczych

Uzyskanie prawa do wzoru przemysłowego jest bardzo istotne dla przedsiębiorstw, które opatentowały innowacyjne rozwiązania dla całej branży. Bardzo ważne jest, aby jak najszybciej zgłosić odpowiedni wniosek do rzecznika patentowego. Dzięki temu możliwe będzie uzyskanie długotrwałej ochrony, która zabroni innym przedsiębiorcom bezpodstawnego korzystania z wzoru przemysłowego. W przypadku, gdy dana osoba dopuszcza się naruszeń, warto skierować sprawę na drogę sądową. Wtedy możliwe będzie uzyskanie znacznej sumy pieniędzy tytułem odszkodowania. Kancelaria adwokacka zajmuje się w pełni profesjonalnie sprawami z zakresu prawa gospodarczego. W imieniu spółki zostanie wytoczona sprawa z powództwa cywilnego. W jej ramach adwokaci przekonają sąd, że dana osoba bezprawnie używała zastrzeżonego znaku towarowego. Wtedy zostanie ona zobowiązana do wydania wszelkich korzyści, które uzyskała w wyniku takiego działania. Jednocześnie przyznane zostanie jednorazowe zadośćuczynienie bądź zapłata określonej sumy na cel społeczny.